Bod č.114.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. března 2019

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX