Bod č.44.:

OK/2 - Žádosti společnosti iREPORT s.r.o. a společnosti Film Servis Plzeň s.r.o. o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Plzně pro rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spol. iREPORT s.r.o. o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019)
Příloha č.2 (Zápis z jednání KK RMP - výtah iREPORT)
Příloha č.3 (Žádost spol. Film Servis Plzeň s. r. o. o individuální dotaci pro rok 2019)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KK RMP - výtah Film Servis Plzeň)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX