Bod č.45.:

OK/3 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019“

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení - Mikrogranty 2019)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - Mikrogranty 2019 (1. uzávěrka)) (*)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP - 1. 4. 2019 (výtah))
Příloha č.4 (Důvodové zprávy - Mikrogranty 2019 (1. uzávěrka)) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX