Bod č.59.:

BYT/2 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 1, Božkovská 20, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX