Bod č.108.:

ORG/5 - Dopis Ing. Václava Ženíška týkající se záležitosti přestavby bývalého pavilonu MŠ Žlutická 2 na bytový dům

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přílohy dopisu pana Ing. Ženíška)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX