Bod č.104.:

OI/1 - Stav investiční akce „Náplavka Radbuza“ k 30. 4. 2019

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o stavu investiční akce „Náplavka Radbuza“ k 30. 04. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX