Bod č.27.:

NámV/1 - Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Statut NFZP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:151 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX