Bod č.29.:

KŽP/1 - Žádost společnosti Opravárna s.r.o., K Vejvoďáku 1202, Zbraslav, 156 00 Praha 5, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Opravme Česko - Plzeň 2019"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:153 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX