Bod č.30.:

KŽP/2 - Žádost Městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Nábřežní park Křimice"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:154 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX