Bod č.31.:

KŽP/3 - Žádost 70. mateřské školy Plzeň, Waltrova 26, příspěvkové organizace, 318 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Waltříkova ovocná zahrada"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:155 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX