Bod č.32.:

KŽP/4 - Žádost ústavu MOTÝL, z. ú., Žlutická 2, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "S MOTÝLem v souladu s přírodou"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:156 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX