Bod č.33.:

KŽP/5 - Žádost 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace, 301 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Zahrada, která děti baví - kuchyňka v zahradě"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:157 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX