Bod č.34.:

KŽP/6 - Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z. s., Mlatecká 1912/46, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2019"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:158 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX