Bod č.35.:

KŽP/7 - Žádost pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, Prostřední 7, 318 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Bezpečnostní prořezání stromu v areálu TJ"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:159 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX