Bod č.36.:

KŽP/8 - Žádost Městského obvodu Plzeň 9-Malesice, Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň,o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí MP na projekt "Zdravotní prořezávka stromů+obnova a doplnění herních prvků VÚH Malesice"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.32
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:160 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX