Bod č.28.:

OŽP/1 - Poskytnutí dotace z rozpočtu OŽP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Český rybářský svaz, z.s., Západočeský územní svaz

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:152 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX