Bod č.102.:

OSI/2 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2018 a 2019

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2018 a 2019)
Příloha č.1 (č. 1 – Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2018)
Příloha č.2 (č. 2 – Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2018)
Příloha č.3 ( č. 3 – Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2018)
Příloha č.4 (č. 4 – Plán akcí pro rok 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX