Bod č.4.:

ORG/1 - Rezignace a jmenování člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Rezignace na členství ve Výboru pro zadávání veř. zakázek ZMP)
Příloha č.2 (Souhlas se jmenováním člena výboru) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX