Bod č.25.:

OI/3 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společné realizaci v rámci projektu „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o společné realizaci k investiční akci s názvem "I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík")
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva k návrhu usnesení)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o společné realizaci)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Smlouva o společné realizaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:149 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX