Bod č.26.:

OI/4 - „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ - provedení předstihového archeologického průzkumu - žádost o udělení výjimky ze směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení k udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek pro akci "Městský okruh - Křimická (chebská) - Karlovarská")
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva k návrhu usnesení) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení Výboru pro zadávání veřejných zakázek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:150 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX