Bod č.89.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 278/4 k. ú. Černice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 8 - Černice)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 1707-25/2019)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX