Bod č.91.:

EVID/3 - Majetkoprávní řešení užívání městského pozemku p. č. 2410/6, o výměře 78 m2 v k. ú. Bolevec – žádost o uznání vydržení.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 4512-17/2019)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX