Bod č.12.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Žádost o dotaci z IROP na projekt „Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a blokace finančních prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:139 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX