Bod č.11.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 na projekt „Plzeň - moderní a zodpovědná“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu „OP Zaměstnanost 2014-2020“ )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX