Bod č.17.:

ŘÚSO/1 - Udělení výjimky ze směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání VZ MR na „Výběr zhotovitele návrhu expozic budoucího Muzea Patton Memorial Pilsen

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 6/2019 z jednání VZVZ ze dne 6. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX