Bod č.13.:

OPM/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2019

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 372 ze dne 15. 4. 2019)
Příloha č.2 (Vyhlášení Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně )
Příloha č.3 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX