Bod č.110.:

ÚKEP/3 - Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Stanovisko statutárních měst ČR k aktuální přípravě politiky soudržnosti (2021-2027))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX