Bod č.39.:

OPP/2 - Poskytnutí dotace na výrobu a montáž dřevěných slohových oken a dveří obytného domu usedlosti Koterovská náves 6/6 v Plzni Koterově

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Fotodokumentace))
Příloha č.2 (Příloha č. 2 (List vlastnictví))
Příloha č.3 (Příloha č. 3 (Rozpočet))
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX