Bod č.40.:

OPP/3 - Poskytnutí dotace na restaurování a opravu části fasády domu Rooseveltova 77/2 v Plzni

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Fotodokumentace))
Příloha č.2 (Příloha č. 2 (List vlastnictví))
Příloha č.3 (Příloha č. 3 (Rozpočet))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX