Bod č.18.:

SPORT+ŘEÚ/1 - Poskytnutí individuální investiční dotace z Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX