Bod č.20.:

SPORT/3 - Přijetí Memoranda o podpoře sportu v městě Plzni

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze přílohy č. 1) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX