Bod č.77.:

PROM/4 - Prodej pozemku p. č. 531/5 v k. ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 428/2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX