Bod č.87.:

PROM/14 - Zrušení bodu II. Schvaluje/2. usnesení ZMP č. 503 ze dne 7.9.2006 ve věci prodeje nově vzniklých pozemků v k.ú. Plzeň ČR – Ministerstvu vnitra České republiky

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (majetek města)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:210 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX