Bod č.88.:

PROM/15 - Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP + mapy)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.8 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.9 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.10 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.11 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.12 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.13 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.14 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.15 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.16 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.17 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.18 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.19 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.20 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.21 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.22 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.23 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.24 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.25 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.26 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.27 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.28 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.29 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.30 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.31 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.32 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.33 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.34 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.35 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.36 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.37 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.38 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.39 (stanovisko TÚ MMP + mapa)
Příloha č.40 (informativní zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:211 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX