Bod č.90.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 98/6, p. č.98/7 a p. č. 99/4 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ-MMP/035239/18)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ - MMP/137031/18)
Příloha č.3 (stanovisko MO4-UMO4/02286/18)
Příloha č.4 (stanovisko MO4 - UMO4/07229/18)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (geometrický plán č. 1073-151/2018)
Příloha č.7 (výřez situace VPS:přeložka silnice II/233)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:213 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX