Bod č.53.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotace z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem.

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 336 ze dne 15. 4. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX