Bod č.82.:

PROM/9 - Prodej pozemku parc. č. 9582/2, k. ú. Plzeň, zrušení věcného břemene průchodu chodbou v přízemí domu č. p. 1037 a zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 9582/2, k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:205 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX