Bod č.55.:

ŘEÚ/4 - Stanovení limitu finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 - 2029

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení limitu finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 - 2029)
Důvodová zpráva (Stanovení limitu finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 - 2029)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Finanční rámec pro úhradu ÚPZ PMDP, a.s. na období 2019 -2029)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Aktualizovaný dlouhodobý plán v letech 2023 - 2029)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Dopis představenstva PMDP, a. s. ve věci Výhledu finanční kompenzace PMDP, a. s.)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Dopis představenstva PMDP, a. s. ve věci uzavření smlouvy s EIB)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č.5/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:179 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX