Bod č.3.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11.2.2019 do 14.04.2019

(předkladatel: Mgr. Janouškovec )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení )
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX