Bod č.5.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2018

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Závěrečný účet města Plzně za rok 2018)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření – operace fin. vypořádání)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Rozpis použití investičních fondů příspěvkových organizací v roce 2018)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2018)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č.3/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX