Bod č.49.:

OŠMT+FIN/1 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP dne 5. 2. 2019)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:173 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX