Bod č.6.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2018 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozpočtové souvztažnosti schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozdělení části přebytku )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozdělení zbývající části přebytku hospodaření )
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č.4/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:133 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX