Bod č.113.:

OŽP/2 - Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2018.

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX