Bod č.86.:

PROM/13 - Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese E. Krásnohorské č. or. 18, Sokolovská č. or. 123, a Sokolovská č. or. 49.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokoly o průběhu městských soutěží )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:209 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX