Bod č.79.:

PROM/6 - Prodej pozemku p. č. 3195/4 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 429 ze dne 29. 4. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:202 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX