Bod č.85.:

PROM/12 - Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Severní předměstí č.p. 1154, 1155, 1156 a 1157 v Plzni,resp.Společenství vlastníků Severní Předměstí 1154, 1155, 1156 a 1157 v Plzni, IČO 07459289,a uzavření darovací smlouvy.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (darovací smlouva)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 433 ze dne 29. 4. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:208 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX