Bod č.76.:

PROM/3 - Prodej pozemků p. č. 11610/148 a p. č. 11610/149, oba v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (modrá mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:200 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX