Bod č.75.:

PROM/2 - Prodej pozemků p. č. 1300/4 a p. č. 1306/2, oba v k. ú. Božkov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení MO)
Příloha č.3 (modrá mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:199 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX