Bod č.92.:

EVID/4 - Vyjmutí pozemku p. č. 10055, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. p. 2724, a části pozemku p. č. 10050/2, vše v k. ú. Plzeň, z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zákres vyjmutí z trvalé správy)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 105 ze dne 12. 12. 2018)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 106 ze dne 12. 12. 2018)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (zákres části pozemku ve správě MO Plzeň 3 po vyjmutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX