Bod č.93.:

EVID/5 - Svěření pozemků p. č. 509/1 a p. č. 508, jehož součástí je stavba Újezd č. p. 106, vše v k. ú. Újezd do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 4 ze dne 24. 1. 2019)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP ze dne 6. 2. 2019)
Příloha č.3 (Žádost o pověření)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX